Siwan 21

r.

Alter Rebe wyjaśnia (w Tanya rozdział 3), że trzy zdolności intelektu, chochma-bina-da'at i siedem sił emocjonalnych, ewoluują z dziesięciu niebiańskich Sefirot. Wszystko to odnosi się do nefesz, ruach i neszamy (trzech aspektów duszy), które są spowite w ciało człowieka. Jednak mesirat nefesz, gotowość do poświęcenia się dla B-ga (że Żyd ani nie pragnie, ani nie jest w stanie być – broń Boże – oddzielonym od B-ga) pochodzi z Esencji En Sof (Nieskończonego). , niech będzie błogosławiony), który przekracza sefirot, z których pierwszym jest sefira chochma.