Siwan 30

r.

Studiując cotygodniową parszę, dwa razy tekst i raz Targum Onkelos, przeglądamy wers po wersecie. Czytamy również haftorę; dwa, w przypadku Szabat-Rosz Chodesz lub parafii łączonej itp.

Odpowiedź Alter Rebe na młodego geniusza, słynącego z talentów intelektualnych, podczas jego pierwszego jechidus w 5555 (1795) w Łoźnie: Duchowość i fizyczność są w swej istocie sprzeczne. Wyższy poziom fizyczności to niedobór duchowy.

W sprawach materialnych ten, kto jest „zadowolony ze swojego losu” jest jednostką jak najbardziej wartościowy. Osoba posiadająca tę cechę, poprzez awodę (od. tłum. - służbę B-gu), osiągnie najwyższe poziomy. Jednakże w sprawach duchowych zadowalanie się swoim losem jest największym niedostatkiem i prowadzi, broń B-że, do zstępowania i upadku.