Aw 13

r.

„Mów o nich, gdy jesteś w domu twoim...” (Dwarim, 6:7). Nasi mędrcy (1) wyjaśniają, że „mów o nich” odnosi się do słów Tory. Jednak w samym studiowaniu Tory jest wiele stopni i wszystkie te stopniowania są tutaj wyjaśnione:
„Gdy jesteś w domu twoim..” odnosi się do zajęcia duszy Torą, gdy znajduje się ona w skarbcu dusz, przed zstąpieniem do tego skromnego świata.
„Gdy idziesz w drogę” odnosi się do czasu, w którym dusza schodzi ze świata do świata, z płaszczyzny na płaszczyznę, aż do momentu, gdy schodzi poniżej tego najniższego świata, aby zostać umieszczoną w ciele fizycznym. Tam dusza „wchodzi na drogę” tego świata aż do starości, aż do…
„Gdy się położysz”, kiedy nadejdzie wyznaczony przez człowieka czas. Wtedy również Tora będzie go chronić, jak wyjaśniono w rozdziale szóstym Awot (2), aż do…
„Gdy wstaniesz”, jak jest powiedziane, „kiedy się obudzisz (będzie to twoja mowa)” ***.

  • 1. Joma 196. Por. Sifri w tym wersecie.
  • 2. Miszna 9.
  • 3. Miszlej 6:22. Odniesienie dotyczy czasu, kiedy umarli ożyją („kiedy wstaniesz… itd.”).