Cheszwan 13

r.
Baal Szem Tow zwykł nauczać swoich uczniów podczas regularnych sesji nauki Gemary. Jego styl studiów wyróżniał się swoją precyzją i błyskotliwością, obejmował m.in.studium dzieł Rambama, Alfasi, Rosz i innych komentarzy Riszonim (wczesnych komentatorów) związanych z badanym tekstem Gemary. Baal Szem Tow tłumaczył słowa (tekstów) na jidysz. Podczas studiowania Eirchin 15b fragmentu „Trzeci język(*) zabija trzy osoby”, Baal Szem Tow przetłumaczył i wyjaśnił: Laszon hara (hebr.:"zły język"; oszczerstwo) zabija wszystkich trzech - "twórcę" oszczerstwa, tego, kto je opowiedział i tego, kto słucha. To wszystko mieści się na poziomach duchowych, co jest bardziej dotkliwe niż fizyczne morderstwo.
 
(*) "Trzeci język” odnosi się do osoby opowiadającej o wcześniej usłyszanym oszczerstwie. Działa jako „strona trzecia” lub pośrednik między tym, który zaczął rozpowiadać oszczerstwo a tym, który wysłuchuje. (również o tym mowa w Likutei Sichot, tom. 5, s. 44 przypis 47.)