Cheszwan 13

r.

Baal Szem Tow zwykł nauczać swoich uczniów podczas regularnych sesji studyjnych Gemary. Jego styl studiów był wielce precyzyjny i błyskotliwy oraz obejmował studium Rambama, Alfasi, Rosz i innych komentarzy Riszonim (wczesnych komentatorów) związanych z akurat omawianym tekstem Gemary. Baal Szem Tow tłumaczył słowa (tekstu) na jidysz. Studiując w Eirchin 15b fragment „Trzeci język zabija trzy osoby”, Baal Szem Tow przetłumaczył i wyjaśnił: Laszon hara (zły język; oszczerstwo) zabija wszystkich trzech, "wynalazcę"oszczerstwa, tego, który je opowiedział i tego, kto słucha. To wszystko w kategoriach duchowych, co jest bardziej dotkliwe niż fizyczne morderstwo.

*Trzeci język” odnosi się do osoby opowiadającej o wcześniej usłyszanym oszczerstwie. Działa jako „strona trzecia” lub pośrednik między sprawcą oszczerstwa a słuchaczem. (również o tym mowa w Likutei Sichot, tom. 5, s. 44 przypis 47.)