Szwat 28

r.

Z nauk Baal Szem Tow'a:

„Kiedy zobaczysz chamora, osła” – kiedy dokładnie zbadasz swój chomer („materialność”), swoje ciało, zobaczysz…

..."twojego wrogą" - co oznacza, że twój chomer nienawidzi twojej B-skiej duszy, która tęskni za B-skością i duchowością, a ponadto zobaczysz, że jest...

„leżące pod swoim ciężarem” nałożone na nie - (ciało) przez B-ga, a mianowicie, aby zostało oczyszczone przez Torę i micwot; ale ciało jest leniwe, aby je spełnić. Może ci się wtedy wydawać, że...

„nie będziesz mu pomagał” – aby umożliwić mu wypełnienie jego misji, a zamiast tego będziesz podążał ścieżką umartwienia ciała, aby rozbić z niego prymitywną materialność. Jednak nie w takim podejściu zabłyśnie światło Tory. Raczej...

..."musisz mu pomóc" - oczyścić ciało, uszlachetnij je, ale nie niszczyć go umartwieniem.