Adar 2

r.

Rabeinu Haggadol (nasz Wielki Nauczyciel), Alter Rebe, przedstawił chasydom program służenia (awoda) umysłem i poszukiwania prawdy, krytycznej analizy każdego swojego ruchu, aby mieć pewność, że jest on ściśle zgodny z prawdą i wynika właśnie ze służenia, starania.
Awoda (służenie Najwyższemu) nie oznacza – jak niektórzy sądzą zupełnie błędnie – że trzeba rozbijać skały na proch i kruszyć głazy, przewracać świat do góry nogami. Absolutną prawdą jest to, że każde służenie Najwyższemu (awoda), jakakolwiek czynność, jakakolwiek by nie była, jest całkowicie zadowalająca, gdy jest wykonywana z prawdziwą kawaną - szczerą intencją: A b'racha (błogosławieństwa) wymawiane z kavaną (właśnie z prawdziwą intencją); słowo pouczenia, jakie powinno być, z 'otwartym sercem' i świadomością „przed Kim stoisz”; fragment w chumasz (Pięcioksiąg Mojżeszowy) wypowiedziany ze świadomością, że jest to słowo B-ga; werset z Tehillim; miłosierna cecha charakteru wyrażająca się w życzliwych stosunkach z drugim człowiekiem z uczuciem i miłością.
Prawda jest taka, że osiągnięcie tego wymaga wielkiego i intensywnego wysiłku, co oznacza po prostu dokładne przestudiowanie Tory i zrozumienie jej – każdy według swoich możliwości – a wtedy B-g pomoże mu być tym, czego wymaga prawda .