Nisan 20, 5 Omer

r.

Pewnego razu w Pesach, Reb Chajim Abraham (syn Alter Rebbe) udał się do swojego brata (Mitteler Rebbe) z życzeniami na dzień  "Jom-Tow”.

Reb Chayim Abraham nawiązał do tego, co kiedyś powiedział Alter Rebbe:  "Na Pesach nie oferuje się jedzenia ani napojów dla gości, ale gość sam może sobie poradzić."