Nissan 20, 5 Omer

r.
Pewnego razu w Pesach, Reb Chayim Abraham (syn Alter Rebbe) udał się do swego brata (Mitteler Rebbe) z życzeniami „dobrego Jom-Tow”. Reb Chayim Abraham nawiązał do tego, co kiedyś powiedział Alter Rebbe:  "Na Pesach nie oferuje się jedzenia ani napojów dla gości, ale gość sam może sobie poradzić."