Nissan 19, 4 Omer

r.

Mój ojciec pewnego razu rozwinął "Ma nishtana" (te "cztery pytania" na Seder):

Jak to ta noc, czyli to przedstawia, ostateczne wygnanie Izraela (wygnania będącego analogią do nocy) różni się od wszystkich innych nocy, czyli wszystkich wcześniejszych emigracji?

1) We wszystkie inne noce nie zanurzamy się w kąpieli celem oczyszczenia (hebrajskie słowo matbilin oznacza zanurzenie się we własnej Mykwie oczyszczającej), wyrażaj czyszczenie, oczyszczanie, oczyszczanie ......

inaczej mówiąc, rytuał oczyszczenia nie obowiązywał dla wcześniejszych emigrantów, dopiero dla następnych przy kolejnych banicjach;

ale dzisiaj możemy zanurzyć dwa razy, to ostateczne wygnanie sprowokuje oczyszczenie ciała i odrodzenie duszy

2) We wszystkie inne noce jemy Chamec lub Macę. Po każdym z wcześniejszych wygnaniu nasza avoda angażowała naszą B-ską duszę (wskazana przez macę, metafora unieważnienie siebie), a także nasza dusza zwierzęca (wskazana przez Chamec, metafora ego, świadomości);

Ale tej nocy, po ostatecznym wygnaniu ......

......Jemy tylko Macę, dla pełnego oczyszczenia ducha.

3) We wszystkie inne noce jemy różne zielone warzywa. Twarz zazdrosnej osoby zmienia kolor na zielony, kolor symbolizujący zazdrość. Podczas wcześniejszych banicji były różne formy zazdrości; na przykład, konkurencyjne zazdrości wśród studiujących Torę:

Ale tej nocy, po ostatecznym wygnaniu ......

Tylko maror - gorzkie zioła, najbardziej intensywny rodzaj zazdrości, powiedziane w Talmudzie, że w życiu ostatecznym "każdy cadyk obruci się w popiół wobec ‘osłony’ z jego kolegów."

4) We wszystkie inne noce spędzamy przy jedzeniu albo siedzeniu lub pokładaniu się ... "Jedzenie" wskazuje na duchową radość, ta'anug, w objawieniach, które wynikają z wyjścia. Istnieje wzrost lub manifestowanie ta'anug, a tam jest (jeszcze wyżej) istotą ta'anug. Niektórzy poprzez swoją avoda osiągają wzrostu ta'anug, podczas gdy inni osiągają istotę ta'anug....

Ale dzisiaj wszyscy się rozsiądą. Po tej ostatniej emigracji, cały Izrael osiągnie rozkwitu ta'anug.