Nissan 21, 6 Omer

26 Kwiecień, 2019 r.
To był zwyczaj w Lubawicz, aby nie zasypiać w nocy dnia siódmego Pesach, jak również na Szawuot i Hoszana Raba. W wieku dziewięciu lat nie poszedłem spać siódmego dnia Pesach. Trzeba studiować Torę przez całą noc.