Nissan 22, 7 Omer

r.
Ostatni dzień Pesach W ciągu dnia dbamy o następujący porządek: Kiddush, potem daven Mincha, a po nim -  świąteczny Jom Tow posiłek. Baal Szem Tow zwykł był mieć trzy świąteczne posiłki w dniu Aharon Szel Pesach. Trzeci posiłek tego dnia Baal Szem Tow nazywał Masziach S'uda jest  ("Posiłek Mesjasza"). Aharon Szel Pesach jest dniem Mesjasza S’uda, ponieważ w tym dniu blask światła Mesjasza jest odsłonięty całkowicie. W 5666 (1906) w jesziwie Tomchei Tmimim w Lubawicz przyjęto nowy zwyczaj na Pesach: Studenci spożywali posiłki pesachowe wszyscy razem, w sali studyjnej. Zbierało się 310 studentów siedzących przy osiemnastu stołach. Mój ojciec Rebbe jadał uroczysty posiłek w dniu Aharon Szel Pesach razem z uczniami jesziwy. Do posiłku zarządził by dodano cztery kieliszki wina dla każdego ucznia, a następnie oznajmił: "To jest S'uda MASZIJACH."