Kislew 28

r.

Było w zwyczaju, że Cemach Cedek urządzał coś w rodzaju farbrengen podczas jednego z wieczorów Chanuki z rodziną, synowe też były obecne. Nazywało się to „wieczorem latkes”. Taka była też praktyka Alter Rebbe i Mitteler Rebbe. Wśród historii opowiadanych przez Rebbe podczas tego wieczoru były znane i lubiane, omawiane co roku przy okazji każdej Chanuki i wciąż słuchane.
Mój ojciec rozdawał "Chanuka-gelt" wieczorem czwartego i piątego dnia Chanuki po zapaleniu świec chanukowych.