Cheszwan 17

r.
Czasu trzeba strzec. Należy pilnie „przyjąć jarzmo Tory”. Każdy mijający czas to nie tylko dzień, ale także życiowe przemijanie. Dni mijają; jak mówi Talmud (Jeruszalmi Berachot 1: 1), „Dzień wchodzi i odchodzi dzień, wchodzi tydzień itd.,… miesiąc itd.,… rok itd.…” Mój ojciec zacytował Alter Rebbe: Letni dzień i zimowa noc to rok.