Cheszwan 14

r.
Człowiek powinien szukać duchowości w życiu z całą siłą i stanowczością, tak jak szuka pomyślności materialnej w swoim życiu ...