Tewet 16

r.

Cemach Cedek powiedział Rabinowi Hendelowi* w trakcie jechidus (spotkanie): „Studiowanie Zoharu wywyższa duszę; studiowanie midraszu pobudza serce; Tehillim - łzami oczyszcza (naczynie)".

(*) Reb Hendel był chasydem, który uosabiał wiele cech chasydzkich - pokorę, ciepło serca, współczucie, żarliwą wiarę.