Tewet 16

r.
Cemach Cedek powiedział Rabinowi Hendelowi* w jechidus'ie: „Studiowanie Zoharu wywyższa duszę; studiowanie midraszu pobudza serce; Tehillim - łzami oczyszcza (naczynie)".
  • Reb Hendel był chasydem, który uosabiał wiele cech chasydzkich - pokorę, ciepło serca, współczucie, żarliwą wiarę.