Szewat 7

r.

W wieku dziewięciu lat Alter Rebbe studiował geometrię i astronomię. W wieku dziesięciu lat stworzył kalendarz na piętnaście lat. Gdy miał dwanaście lat, zdarzyło się, że wykładał publicznie prawa Rambama dotyczące Kidusz Hachodesz.* Wybitni badacze Tory, obecni w tym czasie wśród słuchaczy, byli całkowicie zaskoczeni wiedzą młodzieńca.

* Duża część tego opracowania poświęcona jest złożonym obliczeniom astronomicznym związanym z przewidywanym wyglądem nowiu itp.