Elul 23

r.

Rabin Mosze, syn Alter Rebe, w wieku od 8 do 11 lat studiował w Gittin 67a (Talmud Babiloński - od tłum.) stanowiący o kształtowaniu prawości mędrców. Pewnego razu Rabin Szymon bar Jochai powiedział do niego: "Ucz się mój midot." Rabin Mosze miał wątpliwości co do znaczenia tego ostatniego słowa, gdyż według interpretacji Raszi słowo to oznacza "moje nauki", zaś bezpośrednie tłumaczenie: "cechy charakteru."

Akurat wtedy przyszedł Alter Rebe i zaintonował werset, który zwyczajowo używał: "Tora dała nam wszystkie dobre cechy charakteru. Nawet kary są w rzeczywistości aktami Boskiej dobroci i miłosierdzia. Obie interpretacje są tożsame i współzależne. Nie ma dobrych cech charakteru bez Tory; nie ma Tory bez dobrych cech charakteru”.

 

Dokładnie taka sama sytuacja powtórzyła się z Cemach Cedek, gdy był w ty samym wieku - 8 - 11 lat.