Elul 23

r.

Gdy Rabin Mosze, syn Alter Rebe, był w wieku pomiędzy 8 a 11 lat, studiował w Gittin 67a (Talmud Babiloński - od tłum.) o kształtowaniu cnót mędrców. Pewnego razu Rabin Szymon bar Jochai powiedział do niego: "Ucz się mój midot." Rabin Moshe miał wątpliwości co do znaczenia tego ostatniego słowa, gdyż według interpretacji Raszi słowo to oznacza "moje nauki", zaś bezpośrednie tłumaczenie: "cechy charakteru."

Akurat wtedy przyszedł Alter Rebe i zaintonował werset, który zwyczajowo używał: "Tora dała nam wszystkie dobre cechy charakteru. Nawet kary są w rzeczywistości aktami Boskiej dobroci i miłosierdzia. Obie interpretacje są tożsame i współzależne. Nie ma dobrych cech charakteru bez Tory; nie ma Tory bez dobrych cech charakteru”.

 

Dokładnie taka sama sytuacja powtórzyła się z Cemach Cedek, gdy był w ty samym wieku - 8 - 11 lat.