Tiszrej 28

r.

Jeśli podług ustaw Moich postępować,  przykazań Moich przestrzegać, a pełnić je będziecie, - tedy  dam wam deszcze w czasie swoim, i wyda ziemia plon swój, a drzewo polne wyda owoc swój” *.

Studiowanie Tory oraz przestrzeganie micwot - niczym zaręczyny z Haszem, kiedy On zobowiązał wobec Izraela chronić, wspierać, żywić naród żydowski.

 

 * Księga Tory - Wajika, 26:3,4