Cheszwan 3

r.

Bereishit radosna sedra (parsza), chociaż zakończenie nie jest zbyt radosne - Wielki Potop, ale Noach zostaje uratowany - szczęśliwe zakończenie - rodzi się Abraham - nasz Praojciec. Nadszedł naprawdę radosny optymistyczny tydzień - parsza „Lech Lecha”. Każdy dzień tego tygodnia ‚przeżywamy z Abrahamem’, który przede wszystkim poświęcił swoje własne życie szerzeniu imienia B-ga na świecie i służeniu Jemu. To poświęcenie Abraham  przekazał w spadku wszystkim Żydom.