Elul 6

r.

Cemach Cedek opowiadał:

Baal Szem Tow bardzo lubił światło; mawiał: „ Or (z hebr.- Światło) jest numerycznym odpowiednikiem słowa „Raz” ( z hebr. - Tajemnica). 

Ten, kto pozna „tajemnicę”, zawartą w każdej rzeczy, może też wnieść światło. "