Siwan 18

r.

To jest rzeczywisty czas by podążać „śladami Mesjasza" *. Konieczne jest zatem, aby każdy Żyd szukał możliwości wsparcia dla osób, z którymi się styka - starych czy młodych, by inspirował ich do teszuwy (nawrócenia), tak, by nikt z ludu Izraela, nie daj B-że, nie pogrążył się, nie upadł, nie oddalił się od ludu, którzy wkrótce, z B-żą pomocą, dozna przywileju by doświadczyć pełnego przebaczenia.

  • Ostatni wiek przed nadejściem Mosziacha.