Siwan 18

13 Październik, 2015 r.

To jest rzeczywisty czas by podążać „śladami Mesjasza". Konieczne jest zatem, aby każdy Żyd szukał możliwości wsparcia dla osób, z którymi się styka - starych czy młodych, by inspirował ich do teszuwy (nawrócenia), tak, by nikt z ludu Izraela, nie daj Boże, nie pogrążył się , nie upadł, z ludu, którzy wkrótce, z Bożą pomocą, dozna przywileju by doświadczyć pełnego przebaczenia.