Siwan 17

r.

Powstrzymanie się od czerpania przyjemności - w pełnym tego słowa znaczeniu - tego świata, jest tylko początkiem przygotowania do avoda (służby B-gu). Avoda jako taka jest przekształcenie fizyczne siebie w wehikuł do Boskości.