Adar (II) 6

r.

Tradycyjnie uważa się wśród starszych hanaszim (mędrców), że Tanja jest kompilacją rad udzielonych przez Alter Rebbe do hanaszim na jechidus’ch w latach 5540-5550 (1780/90).

Latem 5552 (1792) Alter Rebbe rozpoczął tworzenie Tanji w formie, jaka istnieje do dziś. Rok później powstało już wiele egzemplarzy - kopii, okazało się wtedy, że wiele kopii ma przekłamania, nieprawidłowości w tekstach, powstały nawet falsyfikaty. Z tego powodu to Rebbe szybko podjął decyzję o przeniesieniu drukarni tak, by mógł nadzorować druk. Istnieje też inna wersja: Przez dwadzieścia lat Rebbe pisał swoją pracę - Tanja, skrupulatnie sprawdzając ostateczną wersję każdego zdania. Do roku 5555 (1795) tekst był ostatecznie dopracowany i zatwierdzony do druku i powielania. Gdy powstała duża ilość kopii, w tym z błędami w tekście, podjął się druku pod własnym nadzorem.Cemach Cedek relacjonuje, że w pierwszym Rosz Haszana swego życia (w 5550, 1789) Alter Rebe wypowiedział zdanie z Talmudu, które stanowi zaprzysiężenie: Bądź cadyk ... Faktycznie, jest to temat, wokół którego toczy się rozprawa pierwszych trzech rozdziałów Tanji.