Adar (I) 7

r.

Sprawą nadrzędną jest, by każdy Żyd wiedział, że jest wysłannikiem Wszechmogącego, gdziekolwiek by się nie znalazł – spoczywa na nim misją spełnienia, urzeczywistnienia woli B-ga w tworzeniu wszechświata, a mianowicie, aby rozjaśniać świat światłem Tory i avodą (pracą). Służy temu przestrzeganie, wykonywanie praktyk micwot oraz zaszczepienie w siebie pozytywnych cech charakteru.