Cheszwan 27

r.

R. Aizik Homiler: Gdy przyjechałem do Ljozny, spotkałem starszego chasyda, który był chasydem Maggida i R. Menachema Mendla z Horodoka. Mówili:                                             Miłuj bliźniego swego - miłuj Żyda, a B-g będzie miłował ciebie; czyń dobro wobec bliźniego swego - czyń dobro wobec Żyda, a B-g będzie czynił dobro wobec ciebie; przyjdź z pomocą bliźniemu swemu - Żydowi, a B-g przyjdzie z pomocą tobie.