Cheszwan 25

3 Listopad, 2018 r.
Boska Opatrzność prowadzi każdego do jego miejsca pobytu w celu wzmocnienia jiddishkeit i krzewienia Tory. Gdy orzesz i siejesz - rzecz rozwija się, rośnie.