Cheszwan 25

r.

B-ska Opatrzność prowadzi każdego do jego miejsca pobytu w celu wzmocnienia jiddiszkeit i krzewienia Tory.

Gdy orzesz i siejesz - rzecz rozwija się, rośnie.