Cheszwan 28

r.
Pojęcie B-skiej Opatrzności jest następujące: nie wszystkie konkretne działania różnych poszczególnych osób są prowadzone przez Opatrzność, i nie jest tak, że wyłącznie Opatrzność sama w sobie jest siłą życiową, podtrzymującą egzystencję każdego - nawet bardziej, konkretne działania jakiejkolwiek osoby w zasadzie odnosi się do wielkiego projektu Stworzenia...
Zbiór wszystkich poszczególnych działań prowadzi do ukończenia wielkiego projektu B-ga w cudownym misterium całego Stworzenia.
Rozważ to: jeżeli kołysanie się źdźbła trawy jest działaniem B-skej Opatrzności i jest istotne dla wypełnienia celu Stworzenia, o ile bardziej w odniesieniu do całej ludzkości i Izraela (ludzi blisko Niego) w szczególności!