Cheszwan 28

r.
Pojęcie B-skiej Opatrzności jest następujące: nie wszystkie konkretne działania różnych istot są prowadzone przez Opatrzność, i nie jest tak, że wyłącznie Opatrzność sama w sobie jest siłą życiową, podtrzymującą egzystencję każdej istoty - nawet bardziej, konkretne działania jakiejkolwiek istoty w zasadzie odnosi się do wielkiego projektu Stworzenia... Zbiór wszystkich poszczególnych aktywności prowadzi do ukończenia wielkiego projektu B-ga w tajemnicy całego Stworzenia. Rozważ to: jeżeli kołysanie się źdźbła trawy jest działaniem B-skej Opatrzności i jest istotne dla wypełnienia celu Stworzenia, o ile bardziej w odniesieniu do całej ludzkości i Izraela (ludzi blisko niego) w szczególności!