Ijar 19, 34 Omer

24 Maj, 2019 r.
Chassidus jest Boską inteligencją człowieka, pozwala zrozumieć, jak mały jest, i jak wielkim może się stać.