Tewet 24

r.

Tego dnia Alter Rebe zmarł we wsi Piena w sobotę w nocy - parsza Szmot, w roku 5573 (1812). Jest pochowany w mieście Hadic.

Mój dziadek (R. Szmuel) zapytał Cemach Cedek'a: "Co dziadek (Alter Rebbe) miał na myśli określając "drogi Chassidus" i co z  samym pojęciem Chassidus? 

Cemach Cedek odpowiedział: "Drogi Chassidus" jest to, że wszyscy Chasydzi mają być jako jedna rodzina, przepełniona miłością, jak uczy Tora. Chassidus zaś jest energią. Chassidus jest wprowadzeniem w nasze życie i we wszystko, co nas otacza światła, poznanie samego siebie, poznanie nawet zła, które tkwi w nas tak dokładnie, jak to możliwe, aby móc naprawić.