Szwat 16

r.

Mój ojciec powiedział: Pomiędzy chłodem [obojętnością] a herezja przebiega  bardzo cienka granica! Mówi się: „Albowiem Wiekuisty, B-g twój - to ogień trawiący…” (Dwarim 4:24) B-skość jest płominiem ognia. 

Nauka Tory i służba muszą płynąć prosto z gorącego serca tak, że każda cząstka mego ciała może wypowiedzieć : "Któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego, 

z mocy grabieżcy - [biedaka] i nędzarza” (Techilim 34:10) 

- słowa B-ga w Torze i modlitwy.