Szwat 19

r.

Istota pierwszej pozytywnej micwy (przekazania) zawarta jest w słowach Rambama*: „Wiedza tego, że istnieje Pierwsza Istota, która spowodowała istnienie wszystkich istot; znajomość tego pozytywnego przekazu - jak powiedziane; „Ja’m Wiekuisty, twój Bóg… "

Micwa ta ma odniesienie do umysłu i intelektu. To prawda, że każdy Izraelita wierzy w B-ga wiarą bezpośrednią, a jego serce całkowicie oddane jest B-gu, jednak nadal jest obowiązkiem umysłu i intelektu,  doprowadzenie tej wiary bezpośredniej do poziomu wiedzy i zrozumienia. Sens jest w tym, by zrozumieć, że istnieje Istota Pierwotna"; micwa ta określa wiedzę i zrozumienie intelektualne, jak napisane w Torze: "Znaj B-ga, Ojca swojego, by służyć Mu z całego serca"**  i to jest również napisane: „pamiętaj ten dzień itd…..”

  • * Maimonides: Miszneh Torah, Yesodei haTorah 1:1.
  • ** Divrei Hayamim I, 28:9.