Aw 4

r.

Bez względu na to, jak bardzo się człowiek przykłada, nie może dostać nawet o grosz więcej niż B-g wyznaczył, ile ten człowiek ma dostać.

Trzeba robić to, co się powinno robić, ale trzeba też pamiętać, że  wszystko, co się robi jest jedynie dopełnieniem.

Najważniejszą rzeczą jest błogosławieństwo od B-ga, a to błogosławieństwo otrzymujemy, gdy przestrzegamy przykazań B-skich: służba B-gu  z minjanem, przestrzeganie Szabatów b'hidur (bez względu na minimum, z ‚pięknem’), skrupulatne przestrzeganie koszerności, posiadanie dzieci, których nauczają szczerze religijni nauczycieli.