Aw 8

r.

Sześć Zdarzeń, o których należy pamiętać i recytować każdego dnia, w tym w Szabat, Święta, Rosz Haszana i Jom Kippur.

 

Moje pradziadkowie mawiali: co dobrego wynika z praktykowania Chassidus i bycia pobożnym, jeśli brakuje głównych wartości:

ahavat - miłości do Izraela oraz miłości do drugiego - tak, że nawet (broń Boże!) krzywdzimy drugiego?!