Tewet 9

r.

Naszym zwyczajem jest mówienie w Aleinu (Modlitewnik Tehilat Haszem s. 84) "gdyż kłaniali się próżności i nicości", i dobitne nie mówienie "i módl..."(1). Powtarzane jest to również w Musafie na Rosz HaSzana i Jom Kippur. Następuje po tych słowach odkrztuszania; powodem tego jest to, że mowa pobudza wydzielenie śliny, a my nie chcemy czerpać dobroczynnych skutków z tej śliny.


(Powyższe zostało zredagowane i ułożone przez the Rebbego, błogosławionej pamięci, Rabina Menachema Mendla Schneersona, w 5703 roku (1943) z wypowiedzi i listów szóstego Rebego Chabadu, błogosławionej pamięci, Rabina Josefa Icchaka Schneersohna.)

PRZYPISY:
1
Zdanie to jest po "gdyż kłaniali się..." w niektórych wersjach Aleinu.