Menachem Av 27

18 Wrzesień, 2013 r.

Mesiąc Elul jest miesiącem rozrachunku. W materialnym świecie, jeśli przedsiębiorca prowadzi swoje sprawy prawidłowo i z wielkim zyskiem, powinien co jakiś czas w swojej księgowości dokonywać podsumowań, korygować bilans, by był na zero, bez braków.... Podobnie w pracy duchowej służenia Bogu. Przez cały rok Izrael studiuje Torę, Micwot (pogłębia i spełnia) doskonali dobrą postawę. Miesiąc Elul jest miesiącem rozrachunku, kiedy każdy Żyd, każdy współmierne do jego umiejętności, czy to uczeń, student lub biznesmen, powinien dokonać dokładne rozrachunku w swojej duszy, rozpatrzyć wszystko, co miało miejsce na przestrzeni roku. Każdy powinien mieć świadomość, co dobrego uczynił w służbie Bogu, by rozwijać się dalej; powinien również zdawać sobie sprawę z niedociągnięć, by je naprawić. Poprzez takie doskonałe przygotowanie, każdy zasługuje na dobry i słodki roku, materialnie i duchowo.