Aw 26

r.

Z sichot (rozmów) mojego ojca: W chasydzkiej tradycji dotyczącej *Wyjścia z Egiptu* istnieje micwa powtarzania "Exodusu" werbalnie, opowiadając chasydzkie historie oraz czując i pojmując je w najgłębszych poziomach swojego jestestwa. Trzeba wiedzieć, że każda narracja jest wskazówką dla życia. Każde opowiadanie musi wydobyć (w słuchaczu) dobrą cechę charakteru, wewnętrzny entuzjazm dla hidur micwa [“Piękne” spełnianie micwy, poza minimalny obowiązek], i powinno umożliwiać słuchaczowi, by mógł odczuć "doznawania przyjemności" ze studiowania chasydzkich nauk.