Adriaan Reland

r.

Jest taka stara księga "Palaestina ex Monumentis Veteribus Illustrata"
Autor Adriaan Reland
- geograf, kartograf, podróżnik, lingwista, władał kilkoma językami europejskimi oraz językiem arabskim, greckim, hebrajskim.  "Palaestina ex Monumentis Veteribus
Illustrata"
   jest napisana w języku łacińskim.

W 1695 roku Adriaan Reland otrzymał zadanie zbadania pod względem historycznym ówczesnej Palestyny.
W trakcie podróży Reland odwiedził i zbadał prawie 2500 osad i miejscowości wymienionych w Biblii. Badania przeprowadził w następujący sposób:
* Na początku, stworzył mapę Palestyny. Następnie zaznaczył na niej każdą miejscowość , o której jest wzmianka w Biblii i Talmudzie z oryginalną nazwą.
* Jeżeli nazwa oryginału była w języku Hebrajskim, oznaczał ją jako "pasuk" (zdanie z Pisma Świętego, w którym była wymieniona nazwa.)  
* Jeśli oryginał był po rzymsku lub grecku, lub po łacinie – kojażył nazwy po grecku lub łacinie. Na końcu sporządził spis ludności w oznaczonych osadach / miejscowościach.
Oto główne wnioski i niektóre fakty płynące z wykonanych prac:
Kraj w zasadzie pusty, opuszczony, słabo zaludniony. Największe skupiska ludności znajdowały się w Jerozolimie, Acre, Safed, Jaffie, Tyberiadzie i w Gazie.
* Przeważająca ilość ludności - Żydzi, prawie cała reszta - Chrześcijanie, śladowa ilość ludności -Muzułmanie, wśród nich - głównie Beduini. Wyjątek stanowiła osada Nablus (obecnie - Sychem), którą zamieszkiwalo około 120 osób z muzułmańskiej rodziny Natashe, około 70 osób"Szmoronim" (Samarytanie).
* W Nazarecie, stolicy Galilei, zamieszkiwało około 700 osób - wszyscy chrześcijanie.
* W Jerozolimie - około 5000 ludzi, praktycznie wszystcy narodowowści żydowskiej oraz śladowa ilość - wyznania chrześcijańskiego.
* W 1695 roku ludność dokładnie wiedziala o żydowskich początkach tych terenów.
Brak choćby jednej osady w Palestynie, której korzenie by były arabskiego pochodzenia.
* Oznaczenia większości miejscowości i osad w oryginale są w języku Hebrajskim, tylko w niektórych przypadkach – w języku Greckim lub Rzymskim / Łacińskim.
* Poza miejscowością Ramla nie znależiono ani jednej innej miejscowości bądź osady, której nazwa by była zapisana po arabsku.
Z czasem nazwy w języku Hebrajskim, Greckim lub Łacińskim, zostały zastąpione nazwami arabskimi, które nie mają żadnego językowego sensu w języku arabskim. Nie mają sensu w języku arabskim takie nazwy, jak: Acre, Hajfa, Jaffa, Nablusie, Gaza lub Jenin również takie nazwy jak Ramallah, Al-Khalil (Hebron), Al-Quds (Jerozolima) . Te wszystkie nazwy nie mają filologicznych lub historycznych arabskich korzeni. Na przykład, w 1696 roku, nazwę Ramallah miała nazwę Bethel (Beit El - Dom Boga), Jaskinię Machpela arabowie nazwali El-Khalil (przezwisko Abrahama).
* W opracowaniu Relanda Muzułmanie są wymieniani w większości jako Beduini, którzy przybyli do miasta, jako pracownicy sezonowi w rolnictwie lub budowach.
* Gazę zamieszkiwało około 550 osób, połowę z nich stanowili Żydzi i pół- Chrześcijanie. Żydzi z powodzeniem pracowali w rolnictwie, w szczególności na uprawach winnic, drzew oliwnych i pszenicy. Chrześcijanie byli zaangażowani głównie w handlu i w przewozach towarów.
* Tyberiadę (Twerię) oraz Safed (Cfad) również głównie zamieszkiwali Żydzi, jednak brak wzmianek odnośnie zajęć, którymi się trudnili, z wyjątkiem tradycyjnego rybołówstwa na Morzu Galilejskim
.  

Wioskę Umm el Fahm, zamieszkiwało 10 chrześciańskich rodzin, (około 50 osób). Był tam też mały Kościół maronicki.

Księga "Palaestina ex Monumentis Veteribus Illustrata" całkowicie obala twierdzenia o "palestyńskich tradycjach", "narodzie palestyńskim". W jej wywodach nie znajdziemy prktycznie żadnego związku pomiędzy tą ziemią a Arabami, którzy zawłaszczyli nawet samą nazwę – Palestyna. Nazwa ta nigdy do nich nie należała.

Księga