Szwat 29

r.

Pewnego razu Alter Rebe powiedział: „Komentarze Rasziego do Chumasz'a niczym  „wino Tory”. Otwierają serce i odsłaniają człowiekowi istotę miłości i istotę bojaźni (B-żej).
Komentarze Rasziego do Talmudu otwierają umysł i odsłaniają sedno mądrości.