Tewet 11

r.

Życie człowieka zależy od otaczającego go powietrza. Bez powietrza nie może żyć, a jakość życia zależy od jakości powietrza.
W atmosferze Tory i micwot panuje zdrowe życie.
W środowisku pozbawionym ducha B-skiego życie nie jest zdrowe, jest nieustannie narażone na zarażenie się chorobami zakaźnymi. Pierwszym ogólnym krokiem ku uzdrowieniu jest oczyszczenie atmosfery. Oczyszczenie otaczającej atmosfery jest zadaniem każdej osoby zaznajomionej z Torą i literaturą Tory i odbywa się poprzez "litery" (1) Tory. Gdy recytujesz słowa Tory tam, gdzie jesteś w danej chwili: w sklepie, na spacerze w metrze, wówczas oczyszczasz powietrze.
Każdy, kto ma wiedzę w zakresie Tory, powinien też coś znać na pamięć na przykład z Chumasz'a, Tehillim, Miszny, Tanii itd., aby w każdej chwili i we wszelkim środowisku mógł myśleć i wypowiadać święte litery Tory.

(1) „Litery” to termin Chabad'u używany w odniesieniu do słów, litery są podstawą słów, a każda litera w Torze ma znaczenie.