Ijar 23, 38 Omer

r.

Początkiem naszego, broń B-że, upadku[duchowego, moralnego] jest to brak służenia B-gu z poświęceniem . Wszystko staje się jakby suchym i zimnym. Nawet micwa wykonywana jedynie z przyzwyczajenia staje się nudna, uciążliwa. Wszystko jest niedbałe, obojętne. Człowiek traci poczucie przyjemności ze studiowania Tory. Sama atmosfera staje się ciężka. Nie trzeba dodawać, że człowiek traci wszelką zdolność do oddziaływania na innych.