Ijar 24, 39 Omer

r.
„Jeśli będziesz przestrzegał Moich ustaw". Nasi mędrcy interpretują słowo "jeśli" jako apel, w znaczeniu, "jeśli tylko chcesz przestrzegać Moich ustaw." Błaganie B-ga (jak to było) z Izraelem, aby zachować Torę, samo w sobie pomaga człowiekowi i daje mu możliwość pozostania wytrwałym w wyborze dobra. Co więcej, "... przestrzegasz moich ustaw" - dusza staje się mehaleich, ona się rozwija. **** Wraz z nadejściem Mesjasza, zostaną ujawnione w najwyższej jakości cechy prostoty i całym sercem znalezione w służbie B-gu prostych ludzi, którzy zagłębia się i recytują z prostą szczerością Tehillim.