Ijar 25, 40 Omer

r.

Spośród maamarim Alter Rebego z 5555 (1795) w Liozna jest stwierdzenie: "nagrodą micwy jest micwa." Spełnienie micwy w swojej istocie jest nagrodą. Objawienie tej istoty będzie miało miejsce w nadchodzącym okresie. To jest "trwała dyrektywa micwy". Aczkolwiek człowiek również "zjada swoje owoce na tym świecie," każda micwa, odpowiada jej szczególnej naturze, to znaczy, kiedy człowiek ma tę szczególną potrzebę, on odpowiada.