Ijar 26, 41 Omer

r.
Nakaz "Będziesz upominać" jest poprzedzony słowami "Nie będziesz nienawidził brata," bo jest to warunkiem nakazu. Tora kontynuuje: "... i nie będziesz przypisywał grzechu mu," bo gdyby nakaz nie był przestrzegany, tylko ty będziesz odpowiedzialny za twoje słowa, płynące z serca.