Ijar 22, 37 Omer

r.
Niektórzy z wczesnych chasydów mieli farbrengen kiedyś w latach 5544-47 (1784/87) i istotą dyskusji było to: Rebe (Alter Rebe) zrozumiał  coś nowego - że nie jesteśmy osamotnieni. W pewnym momencie, Master - Rosz Jesziwy lub Talmudyczny mędrzec - był "samotny" i jego uczniowie byli "osamotnieni". Chasydzki sposób ustanowiony przez Rebe jest ogromnym Boskim osiągnięciem, że Rebe nie jest samotny ani chasydzi nie są osamotnieni.