Siwan 7, 2gi Szawuot

r.

Procedura dla członka kongregacji podczas błogosławieństwa kohanima : Gdy Kochanim (Kapłan) mówi yevarech'cha, twarzą do przodu; Gdy Kohanim mówi Haszem, głowa odwrócona w prawo (co jest po lewej stronie od kohena, gdy wymawia błogosławieństwo). Gdy Kohanim wypowida v'yishm'recha, twarzą do przodu. Podczas Kohanim powiedzieć ya'eir skręcić głowę w lewo (co jest po prawej stronie koheina wymawiającego błogosławieństwo) etc. Na Shalom t- warz do przodu.
Wypowiedz ribonno Szel Olam tylko gdy Kohanim śpiewa (melodia bez słów); ale kiedy wymawia słowa, należy słuchać. Gdy Kohanim śpiewa melodię bez słów mówią v'yaseim przed powiedzeniem ribonno aż hatzadik. podczas wprowadzenia chórem, podobnie l'cha, powiedzmy od v'im aż do Elizeusza. Podobnie przed shalom, należy powiedzieć Uch'sheim do l'Tova. Gdy Kohanim kończy słowem Shalom, powiedzmy v'tishm'reini u't'chaneini vetirtseini.
Adir bamarom mówi się po odpowiedzi amein, a twarz jest nadal zasłonięta Talitem.