Siwan 8, Issru Chag HaSzawuot

r.

Fizyczny wszechświat jest 'splotem'. Jest to miejsce spotkań, gdzie Bóg spotyka się (jak to się zdarzało) z człowiekiem, dokonuje się selekcja wszystkich stworzeń B-skiech; ale jest to również "ginat egoz" - "ogród orzechów", słowo "egoz" ma numeryczną równowartość "cheit" ("grzech"). Bóg daje człowiekowi zdolność do swobodnego wyboru tak, że człowiek może wybrać dla siebie drogę w życiu.