Siwan 1, 45 Omer, Rosz Chodesz Siwan

r.

Rzuć kij do góry w powietrze, a spadnie z powrotem na "ikrei – końcem od korzenia" *.  Nasi ojcowie, święci Rebbeim, pozostawili dziedzictwo pierwszym chasydom, że "dzieci ich córek i synów, dzieci ich dzieci, na całe pokolenia, niezależnie od kraju i środowiska gdzie się znajdują, będą miały ten sam „korzeń" - co jest clou ich "życia wewnętrznego serca" skały, z której zostały ciosane. W czasie, gdy ten element jest przykryty i ukryty pod wieloma warstwami osłon. To właśnie jest awoda tego, kto pragnie usunąć te osłony, by określić dla siebie czas studiowania Chasydyzmu i żyć według zwyczajów chasydzkiej społeczności.

* Bereiszit Rabba, koniec 53. Mian. Likutei Sichot, wol. 4, str. 1251.    Rzucony patyk zwykle ląduje na swoim grubym końcu, który jest najbliżej korzenia; ikrei oznacza również „jego zasadniczy element”.