Tammuz 5

r.
Jeden z bardzo zdolnych i bardzo bliskich chasydów Alter Rebbe miał osobiste spotkanie z nim (yechidus), w trakcie którego (Alter) Rebbe pytał o jego sytuację. Chasyd narzekał z goryczą, że jego sytuacja finansowa uległa całkowitemu pogorszeniu. (Alter) Rebbe odpowiedział: Musisz oświecić swoje otoczenie Światłem Tory i awoda serca (głębokaą służbą B-gu). Natomiast środki do życia i to, czego potrzebujesz - to już, B-g musi ci zapewnić. Ty robisz swoje a B-g robi swoje.