Aw 12

r.
Alter Rebbe powtórzył to, co Maggid z Międzyrzecza powiedział, cytując Baal Szem Towa: "Kochaj swojego bliźniego, jak siebie samego", co jest interpretacją i komentarzem do "Kochaj Haszem swego B-ga". Ten, kto kocha swojego bliźniego-Żyda, kocha B-ga, ponieważ Żyd ma w sobie "część Najwyższego B-skości". Dlatego, gdy kochamy Żyda - czyli to, co stanowi jego wewnętrzną istotę - kochamy B-ga.