Aw 28

r.

Zasadniczo znane są dwa podejścia ogólne w leczeniu choroby cielesnej: a) leczyć narząd, który jest chory lub słaby lub źle funkcjonuje; b) wzmocnienie zdrowych narządów i ich zdolności, aby mogły przezwyciężyć i uzdrawiać chory narząd lub sprawności. Analogicznie przy chorobach duszy są dwa podejścia do służby B-gu: teszuwa (nawrócenie) i dobre uczynki.