Tammuz 26

r.
Studiując Torę skupiamy się na tym, co chcemy zrozumieć i zgłębić. Modląc się skupiamy się na słowach modlitwy, na czymś, co przekracza rzeczowe pojmowanie. Studiujac Torę, Żyd czuje się jak uczeń ze swoim Mistrzem; modląc się - jak dziecko ze swoim Ojcem.